Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Με αγώνες απαντάμε στην ακρίβειαΜε αγώνες απαντάμε στην ακρίβεια
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το καπιταλιστικό σύστημα σε κρίση
Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει με την ύφεση και τον πλη-
θωρισμό να καλπάζει, η ακρίβεια μετατρέπεται σε θηλιά στο λαιμό
εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Ολόκληροι πλη-
θυσμοί βλέπουν τα ήδη χαμηλά εισοδήματα τους να εξανεμίζονται
και το βιοτικό τους επίπεδο να βουλιάζει κάτω από τα όρια της
φτώχειας. Η πείνα εξαπλώνεται ξανά με μαζικό τρόπο σε πολλές
χώρες. Όμως η ελπίδα για μια άλλη διέξοδο έρχεται από τις μαζι-
κές εξεγέρσεις και τα απεργιακά κύματα σε μια σειρά από χώρες
από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές μέχρι την Αϊτή και το Πακι-
στάν. Έρχεται και από τις απεργίες στην Ελλάδα που ξεκίνησαν
ξανά μετά τις «εξαγγελίες» της κυβέρνησης στην ΔΕΘ.
Η κρίση χτυπάει πια την καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού
με την κατάρρευση τραπεζών και επενδυτικών και ασφαλιστικών
εταιρειών στις ΗΠΑ και αλλού στέλνοντας στην ανεργία και την
φτώχεια δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους μέσα σε μία μέρα. Οι
επιπτώσεις αυτών των αναταράξεων σε όλο τον κόσμο είναι ακόμα
σε εξέλιξη θυμίζοντας τις μαύρες μέρες του 1929. Ο καπιταλισμός
το «μοναδικό βιώσιμο οικονομικό σύστημα» είναι τόσο βαριά άρ-
ρωστο που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να το σώσουν με ενέσεις
τρισεκατομμυρίων δολαρίων δημόσιου χρήματος, τρέμοντας στην
ιδέα ενός ντόμινο καταρρεύσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.
Είναι πρόκληση εκείνοι που ιδιωτικοποιούν τα κέρδη και τον
πλούτο που εμείς παράγουμε να κοινωνικοποιούν τώρα τις ζημιές
από τα παιχνίδια τους στο χρηματιστήριο!
Τα χρηματιστήριά τους καταρρέουν -
Καταρρέουν τα παραμύθια τους
Ακόμη και οι πιο ένθερμοι απολογητές του καπιταλισμού της
ελεύθερης αγοράς αναγκάζονται πια να παραδεχτούν την αποτυ-
χία του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού. Το «αόρατο χέρι της
αγοράς» αντί για ευημερία και πρόοδο σκορπίζει θύελλες κατα-
στροφής και οικονομικά ερείπια. Τα ψέματα που σέρβιραν στους
εργαζόμενους για να αποδεχτούν τις πολιτικές της λιτότητας, των
ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης των αγορών δεν πεί-
θουν πια, αφού οι ίδιοι σπεύδουν να κρατικοποιήσουν τράπεζες
και ασφαλιστικές εταιρείες για να μην καταρρεύσουν.
Μια τέτοια στιγμή είναι πραγματικά πρόκληση:
- να επιμένει η κυβέρνηση ότι η «σωτηρία» των δημόσιων επιχει-
ρήσεων είναι να ξεπουληθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
- να ισχυρίζονται ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη «απελευθέ-
ρωση της αγοράς εργασίας.
- να προβάλλεται ως «λύση» για τα ασφαλιστικά ταμεία η «επέν-
δυση» των αποθεματικών τους σε τίτλους σαν κι αυτούς που
έχουν οδηγήσει δεκάδες ασφαλιστικά ταμεία ανά τον κόσμο στην
καταστροφή.
- να εφαρμόζεται η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση (ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ) που οδηγεί στην ιδιωτική ασφάλιση, όταν πτωχεύουν οι μεγα-
λύτερες ασφαλιστικές του κόσμου.
- να μας λένε οι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουμε θυσίες
όταν οι ίδιοι φτιάχνουν offshore εταιρείες στην Κύπρο για να απο-
φύγουν την φορολογία και ξεπουλάνε την δημόσια γη σε συνεργα-
σία με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ!
Το κεφάλαιο δεν βλέπει άλλο δρόμο εξόδου από την κρίση πα-
ρά αυτόν της επίθεσης στους εργαζομένους. Παρά τους ισχυρι-
σμούς του Αλογοσκούφη ότι «η κρίση δεν αγγίζει την Ελλάδα»
ήδη οι συνέπειες είναι ορατές στις επιθετικές πολιτικές που
εφαρμόζει η κυβέρνηση για να φορτώσει τα βάρη της στους ερ-
γαζόμενους και την νεολαία. Η προσπάθεια κυβέρνησης και κε-
φαλαίου θα είναι να εκμεταλλευτούν την κρίση για το προχώρη-
μα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και για να αυξήσουν
την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Για να δικαιολογήσουν μια
ακόμη «φυγή προς τα εμπρός» με ακόμη περισσότερες ιδιωτικο-
ποιήσεις, με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με νέες
αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, με ένταση της καταστολής.
Είναι σκάνδαλο αυτοί που χρεοκοπούν τράπεζες και ασφαλι-
στικές εταιρίες να μας ζητάνε να πληρώσουμε τον λογαριασμό
τη στιγμή που με τα πακέτα μέτρων σταθεροποίησης και λιτότη-
τας των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μια εκρηκτική
ανακατανομή πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων.
Για αυτό λέμε φτάνει πια!
_ Με την ακρίβεια οι μισθοί δέχτηκαν σκληρό πλήγμα. Άλλω-
στε οι αυξήσεις που δόθηκαν με τη συμφωνία ΓΣΕΕ-ΣΕΒ ήταν
εξευτελιστικές. Τα συνδικάτα βρέθηκαν αντιμέτωπα με επίθεση
κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων.
_ Εξανεμίζεται και ο «κοινωνικός μισθός» με την κατάργηση
των κοινωνικών παροχών για την εκπαίδευση, την υγεία, την
κοινωνική ασφάλιση, και με τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργα-
νισμών και ΔΕΚΟ, όπως του ΟΣΕ, της Ολυμπιακής που οδηγούν
στην αύξηση των τιμολογίων τους.
_ Οι μαζικές απολύσεις και τα κλεισίματα στην Ζήμενς, στον
Λαναρά, στη ΒΙΑΜΥΛ, στην Εθνική Ασφαλιστική πετούν στο δρό-
μο χιλιάδες εργαζόμενους.
_ Το ανεκδιήγητο πόρισμα της επιτροπής για τα Βαριά και
Ανθυγιεινά επαγγέλματα πετάει έξω πάνω από 300.000 δικαιού-
χους.
_ Όταν οι τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού κατά μία
μονάδα πάνω από 150000 κινδυνεύουν άμεσα με κατάσχεση σπι-
τιών γιατί δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το στεγαστικό τους δά-
νειο η τις πιστωτικές τους κάρτες. Το ίδιο το δημόσιο με την αύ-
ξηση των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση της φορολογίας
στην στέγη οδηγεί την κούρσα ανόδου στις τιμές των ακινήτων
και κάνει τη στέγη μακρινό όνειρο για χιλιάδες εργαζόμενους.
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η μόνη διέξοδος είναι η οργάνωση, η ανάπτυξη και ο συντονι-
σμός της αντίστασης για να πληρώσουν την κρίση οι καπιταλι-
στές. Το ξεκίνημα του φθινοπώρου με την μαχητική διαδήλωση
στη ΔΕΘ, την πενθήμερη απεργία των γιατρών, τις απεργίες των
τελωνειακών, τις κινητοποιήσεις στην Ολυμπιακή και τον ΟΣΕ
πρέπει άμεσα να κλιμακωθεί και με Γενικές Απεργίες, όχι
24ωρης εκτόνωσης, αλλά καλά οργανωμένες στη λογική του
ανυποχώρητου αγώνα και με προοπτική νίκης.
Τώρα πρέπει να γίνουν συνελεύσεις στα σωματεία, να μπουν
σε αγωνιστική κατεύθυνση οι ομοσπονδίες, να αναγκαστούν
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να καλέσουν πανεργατικές απεργίες και όχι να
υποτάσσονται στις επιλογές κυβέρνησης, κεφαλαίου και ΕΕ. Η
άθλια επιλογή της ΓΣΕΕ να προσφέρει εργασιακή ειρήνη στα
αφεντικά με τη διετή σύμβαση ήταν μια πισώπλατη μαχαιρά
στους αγώνες των εργαζόμενων Η διασπαστική τακτική του ΠΑ-
ΜΕ, η παραταξιακή λογική του, μαζί με την εχθρότητά του απέ-
ναντι σε κάθε άλλη αριστερή φωνή, σπέρνει την ηττοπάθεια και
υπονομεύει τα κινήματα.
Οι αγώνες πρέπει να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων,
να στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή της βάσης, με διάρκεια,
κλιμάκωση και πραγματικό κόστος για τους εργοδότες. Οι αγώ-
νες χρειάζονται την αλληλεγγύη όλων, να γίνουν υπόθεση όλης
της κοινωνίας.
Τώρα πρέπει να οργανώσουμε ένα νέο ισχυρό κύμα αγώνων
με μαζικές απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις, με επιτροπές
αγώνα. Να πώς μπορούμε να δώσουμε τη μάχη! Να ξαναπιά-
σουμε το νήμα των αγώνων στην εκπαίδευση με τις μεγάλες
απεργίες των δασκάλων και τις φοιτητικές καταλήψεις που έδει-
ξαν την δυνατότητα αντίστασης και νίκης απέναντι στις επιθέ-
σεις. Αυτό έδειξε και η πρόσφατη πενθήμερη απεργία των νοσο-
κομειακών γιατρών
Ούτε, οι καμπάνιες των κινήσεων καταναλωτών, ούτε οι ενέρ-
γειες «Ρομπέν των φτωχών» μπορούν να δώσουν συνολικές λύ-
σεις.
Με τη συλλογική αντίσταση, με το να μπουν τα συνδικάτα
μπροστά η οργή θα γίνει δράση και η δράση θα φέρει νίκες.
ΝΑ ΟPΓΑΝΩΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ:
_ Στην λιτότητα και την φτώχεια, για πραγματικές αυξή-
σεις που να καλύπτουν την πραγματική αύξηση του κό-
στους ζωής και την απώλεια εισοδήματος όλο το προη-
γούμενο διάστημα. Στο δρόμο της απεργίας των δασκά-
λων που πάλεψε για 1400 ευρώ κατώτατο μισθό.
_ Στις ιδιωτικοποιήσεις της Ολυμπιακής και του ΟΣΕ,
για δημόσια δωρεάν συγκοινωνία.
_ Στα κλεισίματα και τις απολύσεις, κρατικοποίηση χω-
ρίς αποζημίωση, 35ωρο, μόνιμη σταθερή δουλειά για
όλους,
_ Στην ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ, στηρίζουμε τους αγώ-
νες στην εκπαίδευση, για να μην εφαρμοστεί ο Νόμος
της Γιαννάκου στα ΑΕΙ. Παλεύουμε για δημόσια δωρεάν
εκπαίδευση για όλους.
_ Στην διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και της Υγεί-
ας. Να μην περάσει η επίθεση στα Βαριά και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα, για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών
νόμων Σιούφα- Ρέππα- Πεταλιά. Δημόσια δωρεάν Υγεία
για όλους.
_ Στις σπατάλες για νέους εξοπλισμούς και για το ΝΑ-
ΤΟ. Να αυξηθούν οι δαπάνες για δημόσια εκπαίδευση,
υγεία.Τέλος στην συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τα Βαλκάνια, τον Καύκα-
σο. Να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός από Κόσσοβο
και Αφγανιστάν. Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και
του Ακτίου
_ Στο ρατσισμό. Να μην περάσει το νέο Σύμφωνο κα-
τά των μεταναστών που προωθεί η προεδρία Σαρκοζύ
στην ΕΕ. Απαιτούμε ανοικτά σύνορα και όχι Ευρώπη-
φρούριο, να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες, να δο-
θεί άσυλο στους πρόσφυγες.
_ Στην περιβαλλοντική καταστροφή, υπερασπίζουμε
τους ελεύθερους χώρους, τα δάση, το πράσινο.
_ Στον νέο προϋπολογισμό λιτότητας και κλιμάκωσης
των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων
Να απαιτήσουμε να φορολογηθούν οι τραπεζίτες, οι
εταιρίες πετρελαιοειδών, οι αλυσίδες τροφίμων, όλοι αυ-
τοί που θησαυρίζουν από την κρίση. Να παγώσουν τα
επιτόκια και τα χρέη των στεγαστικών δανείων και να
απαγορευτούν οι δημεύσεις κατοικιών. Πρόγραμμα ερ-
γατικής κατοικίας για όλους.
ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- Σήμερα που διαψεύδονται δραματικά οι κούφιες υποσχέσεις
του νεοφιλελευθερισμού αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας ότι
μπορούν να εγγυηθούν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για ολό-
κληρη την κοινωνία,
- σήμερα που επιβεβαιώνεται οτι η «ελεύθερη αγορά» όχι μόνο
δεν είναι η λύση αλλά οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες, αναδιανο-
μή πλούτου σε βάρος των εργαζομένων, σπατάλη κοινωνικών
πόρων,
- σήμερα που τα σκάνδαλα της κυβέρνησης της ΝΔ αποδει-
κνύονται το δυσώδες σύμπτωμα, όχι μόνο μιας ακραίας νεοφιλε-
λεύθερης διαχείρισης, αλλά της ίδιας της κρίση του καπιταλι-
σμού, η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση δεν μπορεί να απαντήσει
πραγματικά:
_ Οι όποιες υποσχέσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι θα πάρει
φιλεργατικά μέτρα αν γίνει κυβέρνηση είναι δωρεάν. Οι επιθέσεις
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που συνεχίζει σήμερα η
ΝΔ και ξεσήκωσαν τότε μεγάλους αγώνες. Η κυβέρνηση του ΠΑ-
ΣΟΚ ήταν πρωτοπόρα στην προώθηση των καπιταλιστικών ανα-
διαρθρώσεων, στη λιτότητα, στις ιδιωτικοποιήσεις και ο νεοφιλε-
λευθερισμός παραμένει το πρόγραμμά του.
_ Δυστυχώς και η παραδοσιακή αριστερά δεν προσφέρει διέ-
ξοδο. Αντί να στηρίξει το ξεδίπλωμα των αγώνων επαγγέλλεται
σωτηρία μέσα από την συμμετοχή της Αριστεράς σε κυβερνήσεις
συνεργασίας. Ο έλεγχος των τιμών στην αγορά δεν είναι εφικτός
χωρίς εργατικό έλεγχο στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχολεί-
ται με το ξέσπασμα αγώνων ασχολείται με το πώς θα κάνει προτά-
σεις συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ προειδοποιεί τους ερ-
γαζόμενους για το πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα
χωρίς να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει, εκτός από την προσπά-
θεια της δικής του κοινοβουλευτικής ενίσχυσης.
Σήμερα το βασικό είναι να υπάρξουν ΤΩΡΑ αγώνες, αγώνες που
θα υποχρεώσουν την κυβέρνηση σε υποχώρηση. Η ανάπτυξη του
μαζικού κινήματος είναι η πραγματική άμυνα της κοινωνίας απένα-
ντι και σε αυτή την κυβέρνηση και σε όποια και εάν έρθει μετά από
αυτήν.
Σ’αυτές τις μάχες μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά μια δυνα-
τή αντικαπιταλιστική αριστερά.
Σήμερα που το ένοχο καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει τις
κρίσεις πάει να τις φορτώσει στις πλάτες μας, είναι ώρα να προ-
βάλουμε την εναλλακτική λύση της ανατροπής του. Της αντικατά-
στασης του από μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι δημοκρατικά
θα ελέγχουν την παραγωγή, τις προτεραιότητες της, θα ελέγχουν
την ίδια την ζωής τους απαλλαγμένη από την καταπίεση και την
εκμετάλλευση. Που θα μπορούν να διαθέτουν τον πλούτο της κοι-
νωνίας για μια καλύτερη ζωή.
Σε αυτή την προοπτική στηρίζουμε τους αγώνες και όχι για να
αποκτήσουμε υπουργεία σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Γι αυτό αξίζει να αναπτύξουμε και να στηρίξουμε τους αγώνες,
να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά!

- Το ένα δισεκατομμύριο έφτασαν οι υποσιτισμένοι στον πλανήτη, τα 43
εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 (το 8,5% του πληθυσμού της
Ε.Ε. πεινάει).
- Οι διεθνείς τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 50% το πρώτο επττάμηνο του
2008, 24% το 2007, 12% το 2006.
- 30 δισ. δολάρια ετησίως απαιτεί η αντιμετώπιση της πείνας στον κόσμο,
όταν το 2006 οι παγκόσμιες δαπάνες για εξοπλισμούς ήταν 1,2 τρισ
δολάρια.
(Επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων- FAO)

Φτώχεια και πλούτος (1)
«Το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων ελλήνων που κατέχει το
40,4% του εισοδήματος, είναι συστηματικά περίπου το εξαπλάσιο από το
εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων ελλήνων που κατέχει το 7% του
εισοδήματος.
Ο κατώτατος μισθός σε ευρώ στην Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί
σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιοτέρων χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγοραστική δύναμη του μέσου
ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 83% του μέσου όρου της
ΕΕ των 15» (Στοιχεία από την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)


Φτώχεια και πλούτος (2)
- το 22,3% του ελληνικού πληθυσμού (πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα)
ζεί κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας (404 ευρώ το μήνα)
- Τα κέρδη του κεφαλαίου τη διετία 2004-2005 αυξήθηκαν κατά 56%.
- το διάστημα 2004 ως 2006 η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών
αυξήθηκε από 44% σε 50,1%, ενώ των επιχειρήσεων μειώθηκε από 43%
σε 36 %.
- το μερίδιο της εργασίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε από
58% το 1982, στο 44% το 2002.
- ο κατώτατος πραγματικός μισθός το 2008 είναι κάτω και από το επίπεδο
που βρισκόταν το 1984.
(Στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, της ΕΣΥΕ και της Euro-stat)


Με τους αγώνες
και τα κινήματα
για την αντικαπιταλιστική
προοπτική
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ!__

Δεν υπάρχουν σχόλια: